Shipments van HDD’s afgelopen kwartaal toegenomen – maar let op

      Comments Off on Shipments van HDD’s afgelopen kwartaal toegenomen – maar let op

Trendfocus heeft schijnbaar een nieuwe calculatie van het aantal HDD shipments uitgebracht. Dat is een kwartaalrapportage die tegen betaling aan de abonnees wordt verstrekt. Details waar de pers over beschikt zijn minimaal. Gelukkig is de gerapporteerde groei wel uitgelegd.

Drie producenten – geen eenheid

De markt voor HDD’s is overzichtelijk. Drie producenten verdelen de koek. Seagate heeft ongeveer 40% van de markt. WDC 35% en Toshiba 25%. De groei tijdens het afgelopen kwartaal die is gerapporteerd valt direct op. Seagate en WDC zouden een groei tussen de 6,x% en 7,x% geboekt hebben. Toshiba komt daarentegen niet hoger dan een 3,x% groei.

De cijfers suggereren dat het marktaandeel van Toshiba onder druk zou komen te staan. Trendfocus heeft echter vastgesteld dat er iets anders aan de hand is. Zowel Seagate als WDC hebben het afgelopen kwartaal gebaseerd op 14 weken. Trendfocus noemt dus cijfers over twee ongelijke tijdvakken.

Al eerder voorgekomen?

Het is voor het eerst dat dit expliciet wordt benoemd. Of het in het verleden ook al is voorgekomen valt niet meer te achterhalen. Wat belangrijk is aan deze kanttekening die Trendfocus maakt is dat het de lezer weer eens confronteert met het risico’s cijfers van verschillende ondernemingen te vergelijken zonder daarbij op voorhand helder te hebben of iedereen dezelfde rekeneenheden hanteert.

Share