Soda trend rapport 2022

SODA onderzoek naar storage trends

De SODA foundation houdt zich bezig het met ontwikkelen van open source data management en storage software. Het is onderdeel van de Linux foundation. Het heeft een onderzoek laten doen naar de storage trends. De rapportage is gratis te downloaden en is absoluut de moeite van het doornemen waard.

Gebruikers en aanbieders

SODA heeft 392 ingevulde enquêtes gebruikt als basis voor de rapportage. De respondenten komen uit organisaties tussen de 1 en meer dan 10.000 werknemers. Ze komen verder uit drie regio’s. Afrika, Zuid Amerika en Australië vallen buiten de scope van het onderzoek. Van de groep die is benaderd weet men ook wie de geldt als eindgebruiker en wie als vendor of service provider de antwoorden heeft gegeven.

Brede begrippen

Onvermijdelijk is dat een deel van de vragen gaat over de bestaande uitdagingen. Wat zorgt voor de meeste uitdagingen bij deze groepen van professionals. De antwoordcategorieën voor die vragen wijken af van wat gangbaar is. Er is gekozen voor antwoorden die breder te interpreteren zijn. De meeste genoemde zorg (door 48 procent van alle respondenten) “cloud storage monitoring” kan echt over heel veel gaan. Bij de vragen over de investeringen is eveneens voor een brede definitie gekozen. Het is opvallend, maar heeft als voordeel dat de antwoorden zo meer overzichtelijk zijn.

 

Alle eieren in een mandje

SODA onderzoek naar storage trends
Er is tenminste een onderdeel van het onderzoek dat op basis van een simpele vraag glasheldere antwoorden heeft opgeleverd. Dat is de vraag van hoeveel storage vendors men gebruik maakt. Dit kan dus zijn de leverancier van een een device, maar ook capaciteit in de cloud.

Van alle respondenten maakt 9 procent gebruik van slechts 1 aanbieder en is niet voornemens dat te veranderen. Die score wordt gedomineerd door de houding van de micro-organisaties met minder dan 100 werknemers. Grotere organisaties hebben veel vaker de data bij meerdere vendors opgeslagen dus niet alle eieren in een mandje.

De groep organisaties die gebruik maakt van meer dan een vendor en daarbij een primaire leverancier heeft is zo mogelijk nog interessanter. Hier is namelijk een groot deel van de groep bereid of reeds op zoek naar uitbreiding van het aantal vendors. Dat is dus iets anders dan leverancier A inwisselen voor B, het gaat om het spreiden van de data. Waarom dat is blijft gissen, maar het is absoluut een interessant gegeven.

Het onderzoek van SODA over storage is hier te downloaden.

Share