Storage en duurzaamheid – SSD versus HDD

De gehele IT sector moet in hoog tempo verduurzamen, dat betekent onder andere minder afval, minder grondstoffen en langer de bestaande hardware inzetten. Een van de problemen tot nu toe is dat er weinig betrouwbare rekenmodellen zijn om dit proces te ondersteunen.

Dat laatste zal op korte termijn gaan veranderen. De EU zal als eerste gaan voorschrijven dat de carbon footprint in kaart gebracht moet worden. Periodieke verplichte rapportages zullen volgen. In die rapportages moet de gehele lifecycle worden weergegeven. Dus elke stap van de winning van de grondstoffen, via de productie naar transport. Daarna de inzet, afvoer en recycling. Dat wordt een behoorlijke exercitie, dat mag duidelijk zijn. Eerste doel is aanbieders en gebruikers van hardware zelf een betere keuze kunnen maken. Daarna kan worden gestuurd op het verminderen van de meest belastende processen.

CO2 versus lifecycle

Storage speelt in dit verhaal een belangrijke rol. En het is er een waarbij het kijken naar de CO2 uitstoot per jaar tot een andere conclusie kan leiden dan als wanneer de gehele levensduur als uitgangspunt wordt genomen.

Het model om dat in kaart te brengen is al eens kort op Storage Nieuws besproken. Tijdens de online SNIA EMEA conferentie van dit voorjaar is een nieuwere versie gepresenteerd en deze keer is er ook meer data beschikbaar.

Als alleen naar het stroomverbruik wordt gekeken pleit alles voor het gebruik van SSD’s voor storage. In de gepresenteerde opstelling verbruikt die namelijk maar 10 procent van wat een HDD systeem nodig heeft. Stroomverbruik tijdens gebruik is echter maar een deel van het totale footprint van – in dit geval – een computional storage systeem.

HDD scoort beter dan SSD

Die footprint omvat 3 scopes. Scope 1 en 2 hebben betrekking op het gebruik. Daar scoort een SSD systeem beter dan een HDD systeem. Bij scope 3, gaat het echter verkeerd voor de SSD. De milieubelasting van productie, transport en recycling van HDD’s (5 ton CO2 per jaar) zijn lager dan die voor een SSD (9 ton CO2 per jaar) . Dat komt met name door de grondstoffen die nodig zijn en nu nog slecht teruggewonnen kunnen worden. Ook speelt een rol dat recycling bedrijven veel meer aanvoer van HDD’s hebben en daardoor over meer kennis en processen beschikken.

Lang verhaal kort: een SSD verbruikt minder stroom, maar het voert (nu) nog te ver om te beweren dat SSD storage in elk opzicht beter is voor “het milieu” dan een HDD.

 

Share