HDD-20210105_800400

Storagetrends Q2-2022: stilstand of radiostilte

Q2-2022 heeft opvallend weinig nieuws over storage opgeleverd. Het achterhalen van alle oorzaken is niet eenvoudig. Hieronder staan er enkele genoemd. Er zijn indicaties dat de hele sector een paar stappen terug heeft gezet.

Er is geen vuurwerk geweest de afgelopen drie maanden. Alleen de melding dat WD in staat zou zijn een 22 TB HDD in grotere getale te produceren is echt opgevallen. Al het andere nieuws beperkte zich tot introducties van upgrades van bestaande devices op basis van de zelfde techniek.

Vraagzijde

Dat is de aanbodzijde, aan de vraagzijde was er maar een punt dat de aandacht trok. De vraag naar componenten en HDD’s of SSD’s bleef laag. Dat er wel is geschreven over de groei bij datacenters is niet meer dan een detail. Daarnaast leidt het de aandacht af van de stagnatie of zelfs krimp van shipments voor andere sectoren. Anders gezegd de hele vraagzijde heeft pas op de plaats gemaakt.

Als een markt kiest voor stilstand wordt communiceren voor de aanbieders lastiger. Dat verklaart voor een deel de radiostilte aan die kant. Daarbij is de keten voor storage behoorlijk complex. Een partij kan zowel toeleverancier als afnemers zijn. Over een aspect van de business communiceren en daarbij de rest verzwijgen is niet verstandig. Dan is een pas op de plaats maken voor alle communicatie een stuk verstandiger.

Persaandacht

De radiostilte rond storagetrends heeft ook nog een andere oorzaak. Er zijn weliswaar iets meer events, maar de bezoekersaantallen zijn bescheiden en de persaandacht is gering. Die lauwe interesse verhindert weer een sneeuwbaleffect rond de communicatie. Persaandacht voor de financiële prestaties van storagevendoren is verder afgenomen. Er zijn andere gebeurtenissen die aandacht krijgen. Die mindere persaandacht heeft ook te maken met de koersen van de bedrijven, het verdampen van de VC funding en het ontbreken van overnamenieuws. De mogelijke deal van Broadcom en VMware staat iets te ver van de storagesector af om tot ophef te leiden.

Share