Sturen op “datakwaliteit” en het belangrijkste vergeten

Cohesity wijst op een rapport van IDC waarin de slechte kwaliteit van data wordt belicht. Uiteraard heeft het bedrijf meerdere oplossingen voor die problemen. Bij de melding valt wel direct op dat het begrip “datakwaliteit” erg veel omvat. Strikt genomen heeft niet alles dat IDC en Cohesity signaleren te maken met storage.

Wat is “datakwaliteit”

De publicatie van IDC heeft alleen betrekking op de Duitse markt en bedrijven met meer dan 100 medewerkers. 37 procent van die bedrijven zou niet in staat zijn de “datakwaliteit” te waarborgen. Dat is schijnbaar in de eerste plaats het vergaren en de context van data te zijn. Verder gaat het om data governance en dataveiligheid.

Link met storage

De vraag welke van deze punten een directe link heeft met storage ligt voor de hand. Het vergaren (plus maken) van data heeft op zich geen directe link. Opslag is wel nuttig, maar hoeft geen voorwaarde van creatie te zijn. De context van data linken aan storage kan via een omweg.

Bij governance en veiligheid is de link met storage logischer. De AVG zegt natuurlijk veel over wat onder welke omstandigheden kan worden opgeslagen.

AVG als dreigmiddel

Het is dan ook niet vreemd dat Cohesity vooral de AVG naar voren schuift als punt dat veel aandacht verdient. Wie AVG complaint is, is schijnbaar al goed op weg naar betere “datakwaliteit”. Wie steken laat vallen bij de naleving van de AVG heeft meer dan een probleem.

Die toonzetting komt ook elders voor. De voorbeelden die het bedrijf noemt en die duidelijk hinten op de eigen oplossingen zijn evenzo voorspelbaar. Wat het echter niet voldoende noemt is dat er een belangrijke voorwaarde en methode is om binnen de lijnen van de AVG te blijven. Dat is ook een zwaar onderschatte manier om tot betere datakwaliteit te komen. Zorg gewoon dat er minder data wordt bewaard. De link met storage is in dat geval evident: minder data creëren en vergaren leidt tot lagere storage kosten.

Share