Te vermijden verwarring over synchroniseren, snapshots en back-ups

Om te voorkomen dat data verloren gaat kan men kiezen voor synchroniseren, snapshots en het maken van back-ups. Deze drie opties worden vaak naast elkaar gebruikt. Dat is goed. Dat de benamingen door elkaar worden gebruikt is minder goed en kan verwarring en schade als gevolg hebben.

Opslaan – lokaal

Een bestand opslaan op de computer of de server, dat is een handeling die de gebruiker verricht. Dat is welhaast een automatisme, men is zich vaak niet bewust van dat proces. Men kan een applicatie ook zo instellen dat elke x minuten de openstaande bestanden worden opgeslagen. Veel gebruikers die daar op vertrouwen gaan ervan uit dat daarmee een hoog niveau van databescherming is gerealiseerd. Waar zij niet bij stilstaan is dat de opslaglocatie gelijk kan zijn aan de machine waarop ze werken. Als die uitvalt is alsnog sprake van verloren data.

Andere locatie

Er is dus minimaal een reden om het werk ook op een andere fysieke locatie op te slaan. In de volksmond gaat het dan over een kopie of back-up maken. Op een externe harde schijf of een machine elders in het netwerk. Iedereen snapt wat een kopie is, voor velen is dat gelijk aan een back-up.

Die gedachte is begrijpelijk, maar wel onjuist. Dat geldt ook voor het gebruiken van de begrippen synchroniseren, snapshots en back-ups voor een en de zelfde handeling. Zolang niet duidelijk is waar die data zich bevindt is de kans op verwarring groot. En dat zelfde geldt ook over het proces dat hieraan ten grondslag ligt. Waar van verwarring sprake is, is de kans op dataverlies evident groter.

Rol vendoren

Vendoren spelen hier een rol. Zij wijzen te weinig op de technische verschillen van de drie processen. Evenzo wordt er regelmatig met een grote boog gegaan om de vraag hoe deze drie handelingen elkaar kunnen versterken. Dat is jammer.

Synchroniseren van data is handig en praktisch, maar is nadrukkelijk geen afdoende bescherming tegen data verlies. Een snapshot levert al een hogere mate van databescherming. Wat is dan nog de toegevoegde waarde van een back-up? Als onder een back-up wordt verstaan dat data, zoals die ook door snapshots of synchroniseren is vergaard, op een externe locatie is opgeslagen dan klopt het verhaal wel. Zo niet dan is de kans groot dat de verkeerde maatregelen genomen worden om data te beschermen.

Share