DRAM markt blijft tobben

      Comments Off on DRAM markt blijft tobben

Trendforce Trendforce bericht over de DRAM markt dat de vraag modules het afgelopen kwartaal is gestegen. Hierdoor is  de omzet van fabrikanten met enkele procentpunten is gestegen. Dit heeft geleid tot een hoop onjuiste meldingen op techsites.

Een deel van de DRAM markt en de pers grijpt elke strohalm aan om te bewijzen dat de grootste pijn is geleden en de DRAM sector uit het dal opkruipt. 4% meer omzet omdat de vraag is toegenomen zou daarvoor het bewijs moeten zijn.

Helaas zijn de meeste artikelen te oppervlakkig om de context van die positieve ontwikkeling te kunnen duiden. Trendforce doet dat overigens zelf wel. Het wijst de lezers van het persbericht er echt op dat een deel van de vraagtoename te maken heeft met inkopen uit voorzorg. Zonder man en paard te noemen wordt gesteld dat er wordt gehamsterd om mogelijk verdere sancties in de handelsoorlog tussen de VS en de VRC voor te zijn. Dat er sprake zou zijn van verminderde voorraden bij de inkopers die moeten worden aangevuld heeft daar ook heel veel mee te maken.

Daarom is de omzetgroei alles behalve een ondubbelzinnig positief signaal. Als het al moet worden geduid dan kan dat met de volgende twee beweringen:

  • De DRAM markt is door de handelsoorlog fundamenteel veranderd. Meer dan ooit is hamsteren van componenten aan de orde van de dag;
  • Het hamstergedrag maakt het voor fabrikanten moeilijker te werken op de oude manier. De bekende seizoenspieken- en dalen zijn verleden tijd.

De impact van dat laatste punt mag niet worden onderschat. Het zal de nodige tijd vergen eer de keten daar goed mee kan omgaan (als het al mogelijk is). Tot die tijd blijft het tobben.

Share