Volgend jaar nog lagere NAND flash prijzen?

      Comments Off on Volgend jaar nog lagere NAND flash prijzen?

2018 is het jaar dat de prijzen voor NAND flash en daarmee flash based storage flink naar beneden zijn gegaan. Te veel productie en tegenvallende vraag zijn de belangrijkste oorzaken. Terwijl verkopers en kopers nog niet gewend zijn aan het huidige prijsniveau komen meldingen van verdere prijsdalingen.

De melding van Trendforce van maandag namiddag (lokale tijd) zal later in het Westen wel voor de nodige ophef gaan zorgen. Het bedrijf volgt de fabrieks- en groothandelsprijzen en voorspelt dat die Q1-2019 verder zullen dalen. Een min van 10% wordt voor mogelijk gehouden.

Twee verklaringen

Men geeft twee redenen voor de lagere prijzen voor NAND flash. De eerste is dat de vraag naar enduser SSDs geringer blijft dan gehoopt. Trendforce verwijst naar de druk op de laptopverkopen. Dat zijn de machines waar af fabriek een SSD kan worden ingebouwd. Dat is een kanaal dat garant staat voor grote aantallen, maar dat is dus ook een kanaal dat problemen heeft.

De tweede reden voor de prijsdruk heeft juist te maken met forse groei van een andere markt. De servermarkt is booming en dat leidt tot scherpere prijzen voor de machines en onderdelen. Die beredenering is lastiger te volgen.

TrendForce suggereert impliciet dat de vraagzijde de markt bepaalt en niet de aanbodzijde. Veel vraag zonder opwaartse prijsdruk komt weinig voor. De enige verklaring die hier past is dat er weliswaar veel vraag is, maar dat de aanbieders blij zijn tegen scherpe prijzen van de overtollige voorraden af te komen.

Share