blancco-price-of-destruction202204

Voor SSD’s is destructie niet de enige oplossing zegt Blancco

Blancco heeft een informatief document uitgebracht waarin wordt stilgestaan bij de destructie van SSD’s. Net als HHD’s wordt flashstorage na het verstrijken van de levensduur of bij defecten standaard door de shredder gehaald. Is dat wel nodig en wenselijk vraagt Blancco zich af.

Vernietiging van data

Er zijn in Nederland een paar dozijn bedrijven die zorgdragen voor het vernietigen van archieven en data. Voorheen was het het door een shredder halen van papier, veel papier. De digitalisering zorgt er voor dat er minder papier moet worden vernietigd. In plaats daarvoor moet naar digitale opslag worden gekeken.

Blancco is maker van software die bij de vernietigers veel wordt toegepast. Het zorgt er voor dat de harde schijven zo grondig worden herschreven dat alle voorgaande opgeslagen data blijvend en definitief is verwijderd.

HDD

Harde schijven die op die manier zijn behandeld kunnen weer worden ingezet, maar ze kunnen als de klant dat wenst ook nog steeds door de schredder. Het materiaal dat ontstaat wordt opgevangen en door gespecialiseerde bedrijven gefilterd, gesorteerd en als grondstof verkocht. Die laatste optie, waarbij het granulaat geld oplevert, is betrekkelijk nieuw. Een van de reden hiervoor is de toenemende mate van milieubewustzijn. Materiaal verspillen kan niet meer.

SSD

Toen de eerste SSD’s op de markt kwamen was het aantal zo gering dat niemand stilstond bij de fase na EOL. Veel van de eerste generaties SSD’s zijn dan ook vernietigd en als regulier afval aangeboden.

Die aanpak was mede zo populair omdat met conventionele methoden een SSD niet zo grondig te wissen is als een HDD. Het simpele vernietigingsproces is daarbij onder de streep ook nog eens duurder, omdat er geen restproduct (het granulaat) is dat weer voor inkomsten zorgt.

E-waste

Blancco wijst erop dat vernietiging allang niet meer de enige optie is voor SSD’s. Ook noemt het in dit document de bijdrage van flash storage aan de e-waste berg. Reden te meer dus om SSD’s die niet meer bruikbaar zijn op een andere manier te laten afvoeren. Natuurlijk heeft Blancco daar de passende oplossing voor en is er een commercieel belang dit onder de aandacht te brengen.

Maar dat mag niet afleiden van de boodschap: destructie van SSD’s kan nodig zijn. Er zijn echter genoeg andere methoden en scenario’s die leiden tot lagere kosten en minder e-waste.

Share