Waar is de vraag naar external OEM storage systems gebleven?

HDDVolgens IDC is de omzet van enterprise external OEM storage systems het afgelopen kwartaal gedaald met 5 procent ten opzichte van een jaar geleden. Op het eerste gezicht is aan de ranking weinig veranderd, maar dat beeld bedriegt.

Wie de cijfers van meerdere jaren, zoals IDC die rapporteert, naast elkaar legt ziet dat Dell EMC nog steeds marktaandeel verliest. Het blijft weliswaar de grootste, maar het omzetaandeel komt niet meer boven de 30 procent uit. Het laatste kwartaal stond de teller op 27 procent. Dat is nog steeds een goede positie, maar voor deze producten geldt dat per kwartaal tientallen miljoenen omzet verdwijnt. Op de totale omzet van Dell EMC maakt dat niet veel uit en het valt daarom ook weinig op. De achteruitgang in omzet is ook bij de nummers 2 tot en met 4 zichtbaar. HPE, NetApp en IBM blijven terrein verliezen.

De grote winnaar het afgelopen kwartaal was Huawei. Dat zou op jaarbasis de omzet voor OEM storage met bijna 50 procent hebben zien toenemen en het marktaandeel met ruim 2,5 procent punten.

Krimpende markt

De grote groep vendoren die door IDC “Rest of the market” wordt genoemd zag de omzet en het marktaandeel teruglopen. Dat is de beste indicatie voor een krimpende markt. Want over de volle breedte – met uitzondering van Huawei – dus echt iedereen een pas terug.

Zoals de vlag er nu voorstaat zal de markt dit jaar 5 procent of meer krimpen. Q1-2020 was de krimp 8 procent en voor Q2 staat de teller op 4 procent. De kans dat Q3 en Q4 herstel laten zien is klein. Uit alle andere signalen van de markt, zoals de voorraden DRAM en NAND kan bovendien vooralsnog niet worden opgemaakt dat ergens sprake is van een stijgende vraag.

Waar is de vraag gebleven?

De vraag moet dan ook zijn waar de vraag is gebleven en wat er nu precies aan de hand is. Door onder andere IDC wordt geschreven van ODM leveranties aan hyoperscalers enorm zijn toegenomen. Dat zou de huidige krimp in voor OEM storage kunnen verklaren. Maar we weten dat de hyperscalers pas op de plaats maken en plannen voor uitbreidingen op de lange baan hebben geschoven.

Dat bedrijven investeringen in eigen hardware op een lager pitje hebben gezet is eveneens bekend. De krimp geldt net zo voor spinning discs, als voor hybrid en AFA systemen. Er is dus geen verschuiving op dat vlak dat de krimp kan verklaren. Wat we zien moet dus wel netto vraaguitval naar OEM storage zijn.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *