kwartaalcijfers grafiek cijfers

Waarom wordt een aspect van de vraaguitval genegeerd?

Het is inmiddels algemeen bekend dat de gehele IT sector te maken heeft met omvangrijke vraaguitval. Dat leidt tot het terugschroeven van productiecapaciteit en zelfs het omvallen van bedrijven. Er zijn meerdere redenen voor de huidige situatie, maar een daarvan wordt amper beschreven. Waarom wordt een aspect van de Chinese markt genegeerd?

Deel van het verhaal

DRAM makers hebben het afgelopen kwartaal bijna 30 procent minder omzet geboekt dan een jaar terug. Dit wordt verklaard door de lagere vraag naar consumenten elektronica en minder behoefte aan servers. Het zou hierbij dus gaan om een mondiaal verschijnsel van vraaguitval aan de B2C en B2B kant. Dat deze verklaring klopt, daarover is geen twijfel mogelijk. Punt is echter dat het slechts een deel van het verhaal is.

Drie hoofdoorzaken

De problemen worden in de eerste instantie veroorzaakt door drie punten. De recessie, de pandemie en de handelsoorlog. Elk van deze punten kan weer worden opgedeeld om bijvoorbeeld de impact op bepaalde markten of sectoren te beschrijven. Dat gebeurt ook met enige regelmaat, maar bij het punt van de handelsoorlog is dat opvallend genoeg niet het geval.

Handelsoorlog

De handelsoorlog tussen China en de VS gaat over meer dan IT, maar omdat er een paar bedrijven met naam en toenaam worden genoemd is het heel makkelijk de impact van deze strijd te beschrijven. Huawei heeft geen toegang meer tot onderdelen voor smartphones en de Google Android omgeving. Gevolg daarvan is dat de productie is verdampt. Het verkopen van de fabrieken aan een ondoorzichtig consortium heeft geen effect gehad. De toestellen die verschijnen zijn eigenlijk alleen nog maar voor de binnenlandse markt bestemd.

Hamsteren

Deze Chinese fabrikant heeft de sancties zien aankomen en daarop geanticipeerd. Dat geldt evenzo voor andere bedrijven in dat land. Om de klap te kunnen opvangen zijn ze daarom vanaf circa 2016 op grote schaal onderdelen gaan hamsteren. Uit eigen naam in China zelf en via tussenpersonen in andere landen is men componenten gaan inkopen zolang dat nog kon. De chipsmakers moeten dat geweten hebben. Met enig speurwerk valt te achterhalen dat de cijfers van landenvestigingen van bepaalde Chinese bedrijven in het westen grotere import- en exportstromen weergeven dan in de periode van voor 2016.

Door dit soort acties hebben bedrijven een veel grotere voorraad kunnen opbouwen dan gebruikelijk is in de sector. Normaal is een buffer tot drie maanden. Chinese bedrijven hebben miljarden uitgegeven om meer dan een jaar te kunnen blijven produceren als de toevoer ophoudt.

Onzichtbaar

Al die extra uitgaven hebben tot 2019 de omzet van alle chipsmakers gespekt. Nu is dat niet meer het geval. Het is een ontwikkeling die voor de buitenwacht onzichtbaar was en is. De pandemie en de recessie vallen veel meer op dan deze impact van de handelsoorlog op de IT sector. Over die twee is ook veel meer geschreven. Dat de vraaguitval ook deels te verklaren is door een kortstondige extra vraag weten de fabrikanten echt wel. Er is echter geen belang daar over te communiceren.

Share