worldbackupday

Wereldbackup dag en onderzoek naar dataopslag

worldbackupday630415Wereldbackup, betekent dat er een keer per jaar extra aandacht wordt gevraagd voor back-ups. Dat is iets dat nog steeds weinig opvalt. Tec titels publiceren erover, er worden extra berichten op social media geplaatst, maar het is alles behalve een mainstream event of iets dat voor veel reuring zorgt.

Acronis

Het schijnt dat Acronis “samen met Google” in acht landen onderzoek heeft laten doen waaraan ruim 4000 individuals hebben meegedaan. Omdat Nederland hier niet in voorkomt en het rapport ook niet onder de Nederlandse pers is verspreid is enige voorzichtigheid op zijn plaats over de toepasbaarheid van de bevindingen. Dat van deze groep individuals 38% vertrouwt op back-ups op externe storage devices en 30% op een clouddienst zegt bijvoorbeeld niet of het daarbij gaat om primaire of enige keus.

Zetta

Evenmin 100% toepasbaar is het rapport “SMB Recovery Readiness Study” van Zetta, omdat het waarschijnlijk alleen de Amerikaanse markt heeft onderzocht. Desondanks is het opmerkelijk te lezen er een groeiende groep in het MKB is die iets doet met DR. Het aantal oplossingen op basis van meer dan een locatie en techniek is hier opvallend. 14% vertrouwt op on-premise only en 10% op cloud only, de rest heeft een dubbele of triple oplossing.

Waar Acronis met het rapport meeliftte op de wereldbackup dag deed Zetta dat niet. Het verschil is dat de eerste particulieren heel duidelijk als doelgroep in het vizier heeft. Beiden zijn informatief. Maar ze kunnen onmogelijk gelden als voornaamste bron voor een businesscase of marketing onderbouwing. Helemaal niet als het gericht is op een of meerdere Nederlandse doelgroepen.

Share