Zorgen smartphonemakers voor gezonde DRAM en NAND markt in 2021?

Terughoudendheid van smartphonemakers is een van de redenen waarom de prijzen van DRAM en NAND in 2020 onder druk stonden. Het is daarom van belang te weten wat de vooruitzichten voor deze bedrijven in  2021 zijn. De eerste berichten hierover zijn niet positief.

DRAM en NAND voorspellingen

Het zijn uiteraard medewerkers van Trendforce die als een van de eersten met een voorspelling voor 2021 komen. Ze hebben dat al gedaan voor de DRAM en NAND productie bestemd voor computers en servers. Twee dagen terug is daar een artikel bij gekomen. Dat gaat uitsluitend over de rol van de smartphonemakers.

Als we de eerdere voorspellingen en “marktobservaties” teruglezen valt op dat het afgelopen jaar diverse keren is geprobeerd de prijzen omhoog te praten. Covid-19 was natuurlijk een goed argument. Fabrieken lagen stil, transport was een probleem en de klanten vertoonden grillig gedrag.

Onder de streep hebben de pogingen tot marktmanipulatie weinig opgeleverd. De vraag naar DRAM en NAND bleef gewoon kleiner dan het aanbod. Dat laatste nam eerder toe dan af. Het gevolg is een grotere onbalans. Daarvan is duidelijk dat maar weinig partijen dat begin 2020 voorspelden, dan wel daarop durfden te hinten.

Smartphonemakers als inkopers

Smartphonemakers zijn grote inkopers van DRAM en NAND. Ze kopen vanzelfsprekend niet de zelfde onderdelen als fabrikanten van servers en computers. Het gaat erom dat ze een claim leggen op fabriekscapaciteit.

Voor de makers van de componenten is die vraag vele jaren een meer dan gezonde basis geweest voor de business. De vraag naar smartphones bleef immers elk jaar toenemen. Vernieuwingscycli waren vrij kort. Sinds 2017 is daar iets wezenlijk veranderd. De consument is langer gaan doen met het toestel. Dat kwam in eerste instantie niet omdat men de komst van 5G afwachtte. Het uitblijven van andere technische drijfveren voor vervanging speelde een rol. Eveneens bleek de steeds hogere verkoopprijs van toestellen de vraag te schaden.

Het gevolg is bekend. De verkopen van smartphones krimpen al een paar jaar achtereen. Dat betekent dus dat smartphonemakers minder grote orders plaatsen. Minder vraag zorgt dan voor prijsdruk.

Huawei

Een bijzondere geval is Huawei. Het bedrijf heeft voor de sancties op grote schaal onderdelen gehamsterd. Die vraag is nu uit de markt. Wat ook uit de markt is verdwenen is de vraag naar de toestellen. Trendforce ziet de Chinese fabrikant van een tweede naar een zevende plaats terugvallen.

Concurrenten en vooruitzichten

Betekent het wegvallen van Huawei dat de concurrentie echt kan profiteren? Het antwoord is nee. De marktvraag blijft te instabiel en terughoudend om de overgebleven smartphonemakers substantieel te laten groeien. Mede daardoor blijft de vraag naar DRAM en NAND van smartphonemakers lager dan de fabrikanten van deze componenten lief is.

De vooruitzichten zijn daarom zeker niet rooskleurig voor de DRAM en NAND markt. Aan de paar pluspunten die Trendforce noemt kan nog eens worden getwijfeld omdat elke onderbouwing ontbreekt. Waar het een punt lijkt te hebben is bij de opmerking dat de vraag in 2021 leidt tot een -90% bezetting van de productiecapaciteit bij de foundries.

De markt blijft in onbalans door lagere vraag dan voor een gezonde belasting van de foundries faciliteiten goed is. Dat is nog bij een scenario waarbij geen rekening is gehouden met een toename van sancties, economische stagnatie of nieuwe lockdowns.

Share